Uber – et fortapt håp for fremtiden

  Uber er for mange øverst på assosiasjonsstigen sammen med AirBNB når vi snakker om delingsøkonomi. Dette er ikke rart, da begge er selskaper som ofte dominerer overskrifter i mediene og skaper vrede i både taxi- og hotellbransjen. Som en driver for innovasjon i sitt felt, er Uber sin forretningsmodell disruptiv for den eksisterende taxinæringen, som Arne Krokan påpeker i sin bok «Det friksjonsfrie samfunn». Men hvordan har det seg at næringer som så sårt trenger forbedringer, Les mer